Sobresaltado

19 de diciembre
Feria de Adviento

Lc 1, 5-25 Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido

A Zacarías se le presenta un ángel y le anuncia el cumplimiento de sus sueños: tendrás un hijo, tendrás descendencia, tu nombre, tu ser, no se extinguirá. Queda sobresaltado, sobrecogido, enmudece. A nosotros, Señor, vienes cada día en lo sencillo, en lo cercano, en la comunidad, en la palabra, en la eucaristía. Y sin embargo no tenemos capacidad de asombro, no nos sobrecoge tu fuerza alentadora. Perdónanos, Señor, conviértenos a tu misterio.

Abenduak 19

Abenduko III asteko asteazkena.

 

Lk. 1, 5-25 Zakarias ikaratu egin zen eta beldurrak hartu zuen.
 

Aingeru bat agertzen zaio Zakariaseri eta bere ametsaren betea adierazten dio: semea izango duzu, zure ondorena, zure izena ez da desagertuko. Ikaratu da, larritu eta mututu. Jauna, gugana egunero zatoz, txikienetan, hurbiletan, elkartean, hitzan eta eukaristian. Eta ez gara larritzen, ez gara ikaratzen, ez gaitu barren-barrendik zure jainko-indarrak harrpatzen. Barkatu, Jauna. Itzuli gaitzazu zure misteriora.

 

Nacimiento

18 de diciembre
Feria de Adviento

Mt 1, 18-24 El nacimiento de Jesús fue de esta manera

Queda una semana para la navidad y ya la liturgia enfoca nuestra mirada en el misterio. Desde hace semanas, incluso meses, nuestra sociedad de consumo europea ha puesto delante de nuestros apetitos algo muy lejano, y distinto, a la navidad, para que celebremos estas fiestas como paganos, consumidores sin freno. La liturgia, en su sabiduría, nos pone ante el misterio de una virgen que espera un hijo por obra del Espíritu. Preparar nuestros ojos y nuestro corazón para que suceda lo inconcebible, lo inaudito.

Genealogía de Jesús

17 de diciembre
Feria de Adviento

Mt 1, 1 Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahám

Todos los años, al llegar a este evangelio, lleno de nombres de hombres y mujeres, me estremezco. Jesús, el Cristo, hunde sus raíces en nuestra historia, es carne de nuestra carne, está entre nosotros, a lo largo de generaciones y generaciones que han ido preparando su venida. Hombres y mujeres como tú y como yo…y tú y yo hundimos nuestras raíces en Jesús, de donde también arranca nuestra vida. A través de generaciones y generaciones, un sin fin de humanidad, Cristo  ha llegado hasta ti, hasta mí. Damos gracias a Dios por ello.

Abenduak 17- Abenduko III astehelena.

 

Mt.1,1. Jesusen, Daviden Seme, Abrahamen Semearen genealogia.
 

Urtero Ebanjelioko zati hau irakurtzean , emakume eta gizonen izenez beterikoa, dardaratu egiten naiz. Jesusek, Kristo, gure historian sustraitzen da, gure haragiaren haragia baita, gure artean dago, gizal eta gizaldiak prestatu dute haren etorrera. Zu eta no bezelako gizon-emakumeak…Zuk eta nik ere, Jesusengan sustraitzen gara. Harengan sortzen da gure bizitza. Gizaldiz-gizaldi, amaigabeko gizon-emakumeen bitartez, Kristo, zureganaino iritsi da. Zureganatu da. Eskerrak, Jainkoari!

 

Alegría perpetua

16 de diciembre

III Domingo de Adviento

Is 35, 1-6ª.10 En cabeza, alegría perpetua.

Domingo de la alegría; parece que la propia liturgia intuye lo cerca que está ya la presencia del Señor, su venida inminente, y nos llama a cambiar nuestros lutos en danzas, nuestros sayales en vestidos de fiesta. Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, está alegres. Ese es el verdadero motivo de la alegría: que el Señor está cerca. Así vamos hacia Belén: en cabeza, alegría perpetua. Siguiéndolos, gozo y alegría. A esos estás invitado, toda la semana. Date cuenta y vive según esta verdad.

Restáuranos

15 de diciembre
Sábado II de adviento
Salmo 79 Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve

Una vez más, como cada adviento, siempre que mi boca pronuncia este salmo, me lleno de deseos. Contemplo mis grietas, la pérdida de mi color, de mi claridad, de mi… puede que haya perdido tanto por contemplarme tanto, en vez de contemplarte a ti, pobre y humilde en Belén. Por eso te pido, Señor, en mi nombre y en el nombre de tantos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve, pues se que con solo tu figura nos dejas vestidos de tu hermosura.

Abenduak 15- Abenduko II Larunbata
 
79 Salmoa: Jainko, berriztatu nazazu, distiratu  dadin zure aurpegia, eta salba gaitzazu.
Abendu guztietan nire ahoak salmo hau esatean, desioz betetzen naiz. Nire zauriak begiratzen ditut, nire kolore txarra, ni argitasun eskasa,…ba daiteke gehiegi galdu izatea, ni neu, neurea begiratzean…Zu Belenen, apal eta pobre kontenpletu beharrean… Horregatik Jauna, askoren eta nire izenean eskatzen dizut: berriztatzu gaitzazu, distiratu dadin zure aurpegia, eta salba gaitzazu, zure iduriarekin ederrez janzten baikaituzu…

 

Ciencia

14 de diciembre
San Juan de la Cruz
Is, 48, 17-19 Yo el Señor, te enseño para tu bien

En la interior bodega de mi amado bebí, y allí me enseño ciencia muy sabrosa. La ciencia del camino, de la llama, de la noche, de la nada. La ciencia del no se qué que queda balbuciendo. La ciencia escondida, allí, en la pobreza más oculta de mi ser, en donde la humanidad se hace más humana al perder su nombre, allí, quiero entrar porque tú me llamas. Entréme donde no supe y quedeme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo.

Abenduak 14- Kurutzeko San Joan.

Is.48,17-19. Nik, neuk, Jaunak, zure onerako irakasten dizut.

Barrengo nire maitalearen upeltegian edan nuen, eta bertan irakatsi zidan zientzia gozoa. Bide, sugar, gaba, ezerezaren jakinduria. Zerena jakin ez dezakedan jakinduri-mota. Ezkutatzen den zientzia, nire izakera pobrearen barne-barnean, gizatasuna gizakorragoa egiten den lekuan, bere izena galtzean, hantxe bertan sartu nahi dut, Zuk deitzen bait nauzu. Nondik nora sartu naizen, ez dakit, zientzia guztien gainetik …Zu.

Allí

13 de diciembre
Jueves II de adviento

Is 41, 13-20 Yo, el Señor, no los abandonaré

¿Cómo decir a los pobres del mundo, a los marginados de nuestra sociedad, a los que rechazo en su miseria con mi falta de solidaridad, estas palabras del profeta?  Yo te auxilio, no temas, tú te alegrarás con el Señor. ¿Cómo hacer, desde Ti, Señor, verdad estas palabras con mi vida? Ayúdame a vivir la pobreza del pesebre, pues “allí te di la mano, y fuiste reparada donde tu madre fuera violada”.

Abenduak 13 -Abenduko II Osteguna

Is 41, 13-20 Nik, neuk, Jaunak, ez ditut eskutik utziko
Nola adierazi munduko pobreeei, gure gizarteko baztertuei, onartzen ez ditudanei, profetaren hitz hauek? “Ni zaitut lagun, ez beldurtu, zu Jaunagan poztuko zara”. ? Nola egiztatu hitz hauek nire bizitzarekin? Lagundu iezadazu, Belengo askatxoko pobrezia bizitzen, “han luzatu bai nizun ezkua, eta bortxatua izan zen zure ama osatua”

 

Renovar

12 de diciembre
Miércoles II de adviento
Is 40, 25-31 Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas

Esperarte; esperar en ti; poner en ti mi esperanza. Sin entender lo que digo, queriendo que me brote del corazón un poema bello, un poema de silencios, un verso sin comprensión posible…en medio del lamento, del dolor desgarrado, de tanta y pobreza, de tanto pecado en nuestro mundo, en mi debilidad, abrirme a ti, Señor, que renuevas mis fuerzas, con llama que consume y no da pena. Poner en ti mi esperanza, Señor, aunque no sepa cómo.

.Abenduak 12- Abenduko II- asteazkena.

Is.40,25-31 Jaunagan bere uste ona jartzen dutenak, indartzen dira.
Zure zain egon. Zuregan itxaron; Zugan jarri nire esperantza.  Esaten dudana guztiz ulertu gabe. Nahi dut bertso eder bat nire bihotzetik jaurti…Isiltasunez beteriko poema bat, inork aditzen ez duen bertsoa…Minak erdibitzen nau, ezinak, pobreziak, lehertzen naute…nire pekatu eta ahuldadeak lurreratzen naute..Jauna, zabal iezadazu bihotza, berritu nire indarrak, amaitzen ez den sugarrez , garbi nazazu…Zuregan nire esperantza, nahiz eta jakin ez nolakoa…

 

Gloria

11 de diciembre
Martes II de adviento
Is 40, 1-11 Se revelará la gloria del Señor

Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura. Gocemos con la promesa que nos haces; regocijémonos con la alegría a la que nos llamas. Dentro de poco  en dos semanas, tu gloria, tu ser de Dios, se revelará en lo inaudito: un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Qué hago para prepararme a tanto como me vas a dar? Manifiestas tu gloria, Señor, en medio de nuestro mundo, en nuestra sociedad. Vámonos a ver en tu hermosura.

Abenduak 11.-Abenduko II asteartea.

Is.40,1-11 Jaunak agertuko du bere aintza.
Goza gaitezen, maitale, eta ikus dezagun zein zaren ederra ! Goza dezagun egiten diguzun promesaz ; poztu gaitezen isurtzen diguzun alaitasunez . Bi aste barru, zure aintza, zure Jainko izana, sinestsi ezinekoan agertuko da: zapiekin bildu eta aska batean etzana dagoen haurtxo batean. Nola prestatuko naiz, hain dohain ederra onartzeko?. Gure munduaren erdian, agertu, bai, Jauna, zure aintza, gure gizadia honetan. Hor bertan ikusiko dugu zure ederra.

 

Mirad

10 de diciembre
Lunes II de adviento

Is 35, 1-10 Mirad a vuestro Dios

A eso somos invitados, a ver la belleza del Señor, la gloria de nuestro Dios. En un niño pequeño y pobre, que viene; en un desierto y un yermo, que se regocijarán; en el páramo, que florecerá. ¿Cómo ver la gloria en lo pequeño y efímero? ¿Cómo contemplar la belleza en el desierto estéril, en la pobreza sin horizonte? Ahí estás tú, Señor, invitándonos a mirar. Mirad, abrid los ojos, ved. Estoy en medio de vosotros, mirad a vuestro alrededor, que llego.  Si por ventura vieres…
 

 

-Abenduak 10- Abenduko II astelehena

Is. 35,1-10 Begira zuen Jainkoa.
Jainkoa begiratzera deitzen gaitu. Gure Jainkoaren ederra eta aintza begiratzera! Datorren ume txiki eta pobrean; poztutzen diren basamortu eta eremuan; loretzen den mortuan. Nola txikian eta iragankorretan zure aintza, ikusi? Nola ausnartu ederra basamortu antzuan, etorkizunik gabeko pobrezian?. Hor zaude, zu, Jauna, begiratzera gonbitatzen. Begiratu, zabaldu begiak, ikusi. Zuen artean nago, zuen inguruan nago, banator!
Etorriko ba zinake…