Restáuranos

15 de diciembre
Sábado II de adviento
Salmo 79 Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve

Una vez más, como cada adviento, siempre que mi boca pronuncia este salmo, me lleno de deseos. Contemplo mis grietas, la pérdida de mi color, de mi claridad, de mi… puede que haya perdido tanto por contemplarme tanto, en vez de contemplarte a ti, pobre y humilde en Belén. Por eso te pido, Señor, en mi nombre y en el nombre de tantos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve, pues se que con solo tu figura nos dejas vestidos de tu hermosura.

Abenduak 15- Abenduko II Larunbata
 
79 Salmoa: Jainko, berriztatu nazazu, distiratu  dadin zure aurpegia, eta salba gaitzazu.
Abendu guztietan nire ahoak salmo hau esatean, desioz betetzen naiz. Nire zauriak begiratzen ditut, nire kolore txarra, ni argitasun eskasa,…ba daiteke gehiegi galdu izatea, ni neu, neurea begiratzean…Zu Belenen, apal eta pobre kontenpletu beharrean… Horregatik Jauna, askoren eta nire izenean eskatzen dizut: berriztatzu gaitzazu, distiratu dadin zure aurpegia, eta salba gaitzazu, zure iduriarekin ederrez janzten baikaituzu…

 

Ciencia

14 de diciembre
San Juan de la Cruz
Is, 48, 17-19 Yo el Señor, te enseño para tu bien

En la interior bodega de mi amado bebí, y allí me enseño ciencia muy sabrosa. La ciencia del camino, de la llama, de la noche, de la nada. La ciencia del no se qué que queda balbuciendo. La ciencia escondida, allí, en la pobreza más oculta de mi ser, en donde la humanidad se hace más humana al perder su nombre, allí, quiero entrar porque tú me llamas. Entréme donde no supe y quedeme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo.

Abenduak 14- Kurutzeko San Joan.

Is.48,17-19. Nik, neuk, Jaunak, zure onerako irakasten dizut.

Barrengo nire maitalearen upeltegian edan nuen, eta bertan irakatsi zidan zientzia gozoa. Bide, sugar, gaba, ezerezaren jakinduria. Zerena jakin ez dezakedan jakinduri-mota. Ezkutatzen den zientzia, nire izakera pobrearen barne-barnean, gizatasuna gizakorragoa egiten den lekuan, bere izena galtzean, hantxe bertan sartu nahi dut, Zuk deitzen bait nauzu. Nondik nora sartu naizen, ez dakit, zientzia guztien gainetik …Zu.

Allí

13 de diciembre
Jueves II de adviento

Is 41, 13-20 Yo, el Señor, no los abandonaré

¿Cómo decir a los pobres del mundo, a los marginados de nuestra sociedad, a los que rechazo en su miseria con mi falta de solidaridad, estas palabras del profeta?  Yo te auxilio, no temas, tú te alegrarás con el Señor. ¿Cómo hacer, desde Ti, Señor, verdad estas palabras con mi vida? Ayúdame a vivir la pobreza del pesebre, pues “allí te di la mano, y fuiste reparada donde tu madre fuera violada”.

Abenduak 13 -Abenduko II Osteguna

Is 41, 13-20 Nik, neuk, Jaunak, ez ditut eskutik utziko
Nola adierazi munduko pobreeei, gure gizarteko baztertuei, onartzen ez ditudanei, profetaren hitz hauek? “Ni zaitut lagun, ez beldurtu, zu Jaunagan poztuko zara”. ? Nola egiztatu hitz hauek nire bizitzarekin? Lagundu iezadazu, Belengo askatxoko pobrezia bizitzen, “han luzatu bai nizun ezkua, eta bortxatua izan zen zure ama osatua”

 

Renovar

12 de diciembre
Miércoles II de adviento
Is 40, 25-31 Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas

Esperarte; esperar en ti; poner en ti mi esperanza. Sin entender lo que digo, queriendo que me brote del corazón un poema bello, un poema de silencios, un verso sin comprensión posible…en medio del lamento, del dolor desgarrado, de tanta y pobreza, de tanto pecado en nuestro mundo, en mi debilidad, abrirme a ti, Señor, que renuevas mis fuerzas, con llama que consume y no da pena. Poner en ti mi esperanza, Señor, aunque no sepa cómo.

.Abenduak 12- Abenduko II- asteazkena.

Is.40,25-31 Jaunagan bere uste ona jartzen dutenak, indartzen dira.
Zure zain egon. Zuregan itxaron; Zugan jarri nire esperantza.  Esaten dudana guztiz ulertu gabe. Nahi dut bertso eder bat nire bihotzetik jaurti…Isiltasunez beteriko poema bat, inork aditzen ez duen bertsoa…Minak erdibitzen nau, ezinak, pobreziak, lehertzen naute…nire pekatu eta ahuldadeak lurreratzen naute..Jauna, zabal iezadazu bihotza, berritu nire indarrak, amaitzen ez den sugarrez , garbi nazazu…Zuregan nire esperantza, nahiz eta jakin ez nolakoa…

 

Gloria

11 de diciembre
Martes II de adviento
Is 40, 1-11 Se revelará la gloria del Señor

Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura. Gocemos con la promesa que nos haces; regocijémonos con la alegría a la que nos llamas. Dentro de poco  en dos semanas, tu gloria, tu ser de Dios, se revelará en lo inaudito: un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Qué hago para prepararme a tanto como me vas a dar? Manifiestas tu gloria, Señor, en medio de nuestro mundo, en nuestra sociedad. Vámonos a ver en tu hermosura.

Abenduak 11.-Abenduko II asteartea.

Is.40,1-11 Jaunak agertuko du bere aintza.
Goza gaitezen, maitale, eta ikus dezagun zein zaren ederra ! Goza dezagun egiten diguzun promesaz ; poztu gaitezen isurtzen diguzun alaitasunez . Bi aste barru, zure aintza, zure Jainko izana, sinestsi ezinekoan agertuko da: zapiekin bildu eta aska batean etzana dagoen haurtxo batean. Nola prestatuko naiz, hain dohain ederra onartzeko?. Gure munduaren erdian, agertu, bai, Jauna, zure aintza, gure gizadia honetan. Hor bertan ikusiko dugu zure ederra.

 

Mirad

10 de diciembre
Lunes II de adviento

Is 35, 1-10 Mirad a vuestro Dios

A eso somos invitados, a ver la belleza del Señor, la gloria de nuestro Dios. En un niño pequeño y pobre, que viene; en un desierto y un yermo, que se regocijarán; en el páramo, que florecerá. ¿Cómo ver la gloria en lo pequeño y efímero? ¿Cómo contemplar la belleza en el desierto estéril, en la pobreza sin horizonte? Ahí estás tú, Señor, invitándonos a mirar. Mirad, abrid los ojos, ved. Estoy en medio de vosotros, mirad a vuestro alrededor, que llego.  Si por ventura vieres…
 

 

-Abenduak 10- Abenduko II astelehena

Is. 35,1-10 Begira zuen Jainkoa.
Jainkoa begiratzera deitzen gaitu. Gure Jainkoaren ederra eta aintza begiratzera! Datorren ume txiki eta pobrean; poztutzen diren basamortu eta eremuan; loretzen den mortuan. Nola txikian eta iragankorretan zure aintza, ikusi? Nola ausnartu ederra basamortu antzuan, etorkizunik gabeko pobrezian?. Hor zaude, zu, Jauna, begiratzera gonbitatzen. Begiratu, zabaldu begiak, ikusi. Zuen artean nago, zuen inguruan nago, banator!
Etorriko ba zinake…

 

Fuente

9 de diciembre
II Domingo de adviento
Rm 15, 4-9 Dios, fuente de toda paciencia y consuelo

Que yo se la fuente que mana y corre, y la fuente eres tú, Señor, origen de todo bien, manantial perpetuo. Hacia ti, que vienes abundantemente, fuente llena del agua de la vida, que riegas mi tierra, que la enriqueces sin medida, hacia ti que vienes, vengo a pedirte, Señor, fuente de toda paciencia y consuelo, que me ayudes a ser paciente en todas las adversidades de la vida, que me ayudes a consolar con el consuelo con el que tú me consuelas.

[

Abenduak 9- Abenduko II Igandea

Rm. 15,4-9, Jainkoa pazientzia eta kontsolamen ororen ituburua.
Ezagutzen baitut ur-bizia sortzen duen iturburua zara, Jauna, on guztiaren hasera, betidaniko eta betirako iturburua. Zuregana, oparo zatozkidana, bizitzako urez zarena,natorkizu, Jauna. Nire lur elkorra ureztatzen duzu, oparo aberasten duzu, pazientzia eta kontsolamen ororen iturburua zeran Horreri, eske nator; Lagundu nazazu eramanpenez eramaten bizitzako kontraesan guztiak; lagundu bai, zuregandik jasotzen dudan kontsolamenez, nire ingurukoek kontsolatzera.

 

Inmaculada

8 de diciembre
Inmaculada Concepción de María

Lc 1, 26-38 Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo

Está contigo, María, desde el momento de tu nacimiento, colmándote de gracia y de ternura. Está contigo, y por eso te llama, ven, ábrete a mi luz, celebra y goza con mi redención, abre tus entrañas a la fuerza de mi Espíritu, dame cabida en tu carne, dame posada en tu ser, dame a luz y dame al mundo para que todos reciban de ti el sol que nace de lo alto, al príncipe de la paz, la aurora de la salvación. Tú me dices que se haga según mi Palabra. Que todo se haga, María, conforme a tu fe. Por eso, alégrate.

 

 

Fe

7 de diciembre
Viernes I de adviento

Mt 9, 27-31  Que os suceda conforme a vuestra fe

Una vez más acudo a ti y con sencillez trato de decirte: “ten compasión de nosotros”. Y tú me respondes con una pregunta: “¿Crees que puedo hacerlo?” y la pregunta se hace eco que retumba en mis entrañas: ¿Creo, Señor, que tú lo puedes todo? ¿Creo que tú puedes generar en mi interior cauces de transformación? ¿Creo que el desierto se convertirá en un vergel? ¿Cero que los oprimidos volverán a alegrarse? ¿Creo que los pobres gozarán contigo? Que te suceda conforme a tu fe.

 

Abrid

6 de diciembre
Jueves I de adviento

Is 26, 1-6 Abrid las puertas

¿Qué puertas tengo que abrir en mi vida para acogerte? ¿Qué puertas para que cuando llames mi posada no se cierre sin misericordia, sin conocimiento, sin sensibilidad? ¿Qué puertas tengo que abrir, Señor, para que pases cuando llamas?  Bien las conozco, pues llamas a las mismas puertas desde hace años. A veces las entreabro y dejo que pases, un haz de tu luz, un suspiro de tu palabra. Abre mis puertas, Señor, tú que lo puedes todo. Sácame de los quicios y sensateces que me cierran para ti.